Om oss

Rättvisan

är

ibland

blind

Vi i trafiken


Vi i trafiken startades upp 2005. Tanken den gången var att följa upp den juridiska processen vid trafikmål.

Denna målsättning har vi naturligtvis fortfarande, men har kompletterats med ett mer aktiv arbete att försöka förändra den praxis med omvänd bevisföring som råder inom rättsväsendet när det gäller trafikmål.

Vi i trafiken drivs av Bjarne Ringström, som efter en hel del års arbete i trafiken, både i Sverige och utomlands, fått en bra överblick hur olika länder arbeter med trafikfrågor


Kontaktuppgifter

Vi i trafiken

Svanebäcksvägen 32

SE-263 62 Viken

Telefon: 073 5096548

E-post: info@viitrafiken.se


   

Tillsammans kan vi förändra.vitae rutrum

Nästa gång kan det vara din tur. Så tag chansen att ge din röst styrka, om du liksom vi inte vill bli fälld utan verkliga bevis.

Kopiera länken nedan och gör din röst hörd!

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11342

Vi i trafiken


Bjarne Ringströms Tankar


Ibland blir man besviken, besviken på hur vi i trafiken blir behandlade av rättsväsendet. Hur menar jag då?

I ett fall som utspelade sig i Ljungby Tingsrätt för ett antal år sen, var det ett enkelt trafikmål om en rapporterad fortkörning som skulle behandlas. Polisens enda bevis, var det platsprotokoll som polisen fört vid den aktuella mätningen. Domen blev friande, och det domskäl som uppgavs var, som man kan tycka både logisk och klock. (citat "man kan inte fälla någon enbart på grund av ett platsprotokoll, för skulle detta bli praxis, skulle domen vara känd på förhand, och det strider mot gällande rättspraxis" slut citat)

Ett klokt beslut som dock överklagades till Hovrätten, som ändrade den friande domen, och fällde den anklagande för fortkörning. Det är den praxis som gäller än idag.

Jag är fullt övertygad att vi kan förändra vår situation, så börja med att göra din röst hörd, genom att kopiera länken ovan.

Har du några fall du känner till där det råder tveksamheter, skriv till oss och berätta, så publicerar vi det här på hemsidan.


Kört lugnt så syns vi där ute.

Bjarne Ringström