Hem

Vi i trafiken


Sidoval

  • Hem
  •  Om oss
  • Döm själva
  • Aktuella ärenden
  • Friande domar

Vi i trafiken jobbar för dig, genom att påverka, och förändra, genom din medverkan.

Varför förändra


Behövs det förändringar i rättsystemet för oss som befinner oss i trafiken? och svaret är obeveklingen ja. Vad är det då som är fel i det system som finns nu?

Det största felet är det som är allvarligast, och det är att du ska bevisa att du är oskyldig och att polisen på något sätt gjort fel, genom att t.ex. inte följt de föreskrifter som gäller vid den evenuella kontroller. Låt oss ta en vanlig hastighetskontroll med hastighetsmätarlaser  som exempel. Polisen har föreskrifter som ska följas vid dessa mätningar, som tagits fram av rikspolisstyrelse RPS. Dessa är bindande för polisen att följa. Men någon kontroll för att dessa följs finns inte, utan polismannen har ett stort förtroende för att dessa följs. Speciella rapporter ska upprättas, och dessa ligger sedan till grund för hur domstolar sedan dömer i frågan. Polisen behöver inte bevisa att han gjort det han antecknat och därmed följt regelverket. Det är du som ska bevisa att polisen gjort fel! Hur ska du kunna göra det, polisen kan ju inte bevisa att han gjort rätt.

Vi i trafiken menar, att blir man anklagad för något, så skall den som anklagar kunna bevisa att du gjort fel, och därmed är skyldig till det du anklagas för. En handskriven minnesanteckning som inte går att kontrollera sanningshalten i ska aldrig anses vara ett bevis i skuldfrågan. Vi i trafiken anser bevis,  är en sak som man länge eteråt ska kunna kontrollera sanningshalten i. Inte ett dokument där sanningshalten inte kan kontrolleras 10 sekunder efter det upprättats.

Det finns olika möjligheter att dokumentera polisarbetet idag, varför inte kräva detta används, och därmed säkerställa att du som medborgare och trafikant får ett rättvist bemötande av rättsväsendet. Detta får ju också en secundär effekt där också polisen blir skyddad, mot falska anklagelser.


Domstolarna måste också förändras när det gäller trafikfrågor. De som sitter och dömer i sakfrågor ska ha kunskap inom trafikområdet. Det är ett komplext område där många olika tillfälligheter kan få långa och svåra konsikvenser för de inblandade. Allt från att man förlorar jobbet till social misär.

Social misär är en sak som b.la. uppstår då rättsväsendet blundar för den marknad som utnyttjar fattiga människors situation för egen vinning, och samtidigt slår mot det land där man verkar, genom att på sitt sätt att verka, undanhåller värdlandet skatter och avgifter, som ska gå till att säkerställa välfärden i det land man verkar. Olaglig cabotage är bara en av dessa brott.


Därför behövs det förändringar. Dessa kan börja här och nu genom att vi genom Vi i trafiken börjar visa på att det finns många felaktigheter som behöver förändras.


Bjarne Ringström

Vi i trafiken